ใกล้

OG เทือกเขาฮินดูกูช

ความหลากหลายของสายพันธุ์

OG Kush

เดิม og kush
OG ที่มีหน้าตาและสงสัยสายพันธุ์นี้เต็มไปด้วยความลึกลับได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงมากมายทั้งในแง่ของชื่อ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม