ใกล้

THCP

cannabinoids

THCP: cannabinoid ใหม่แข็งแกร่งกว่า THC 33 เท่า

THCP 1
มีการตรวจพบ phytocannabinoid ใหม่ที่แยกได้จาก Cannabis sativa L ที่มีฤทธิ์ในการทำกัญชามากกว่า THC ถึง 30 เท่าในกัญชาพืช cannabinoid Tetrahydrocannabiphorol (THCP
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม