ใกล้

SOG

วัฒนธรรม

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ SCROG

คู่มือวิธีการ scrog 20
เพิ่มวัฒนธรรมของคุณด้วยวิธี SCROG วิธี SCROG (Screen of Green) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมและปรับปรุงวัฒนธรรม มันคือ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วัฒนธรรม

4 เหตุผลที่ดีในการพัฒนาวิธีการข้อเสีย SOG และ 1

4 เหตุผลที่ดีในการพัฒนาวิธี sog และ 1 ข้อเสีย 5
เทคนิค SOG "Sea of ​​Green" คือการนำพืชกัญชามารวมกันระหว่างการเพาะปลูกแทนที่จะแยกออกจากกัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม