ใกล้

Liban

ถูกกฎหมาย

เลบานอนอันดับที่สามของโลกผู้ผลิตกัญชาในโลก

ผู้ผลิตกัญชารายที่ 3 ของเลบานอน
การใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจยังคงผิดกฎหมายเนื่องจากเลบานอนเฉลิมฉลองการถูกต้องตามกฎหมายของการปลูกกัญชาทางการแพทย์ผู้ปลูกชาวเลบานอนจึงต้อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ถูกกฎหมาย

เลบานอนทำให้กัญชาถูกกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

เลบานอนถูกกฎหมาย
กลายเป็นประเทศอาหรับประเทศแรกที่ออกกฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐสภาได้อนุมัติร่างกฎหมายที่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม