ใกล้

เปรู

ถูกกฎหมาย

เปรูรับรองวัฒนธรรมทางการแพทย์สำหรับสมาคมผู้ป่วย

กัญชาในเปรู
กฎหมายจะอนุญาตให้สมาคมผู้ป่วยปลูกฝัง แปรรูป ขนส่งและจัดเก็บกัญชาและอนุพันธ์ของกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา ในเปรู
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ถูกกฎหมาย

เปรูต่อสู้เพื่อถูกต้องตามกฎหมาย

เปรูต่อสู้เพื่อถูกต้องตามกฎหมาย
ประธานาธิบดีเปรูต้องการให้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายประธานาธิบดีเปรูได้เสนอร่างกฎหมายของประเทศนั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม