ใกล้

อัตราส่วน

วิทยาศาสตร์

การศึกษา: กัญชาที่สมดุลให้ "สูง" คล้ายกับกัญชาที่แข็งแกร่ง แต่ไม่มีความวิตกกังวลหรือความหวาดระแวง

อัตราส่วน thc ต่อ cbd
การใช้ดอกกัญชาที่มีอัตราส่วน THC และ CBD เกือบเท่ากันนั้นสัมพันธ์กับผลกระทบส่วนตัวโดยรวมที่มากขึ้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
cannabinoids

มีกัญชาสายพันธุ์ที่อัตราส่วน 1: 1 หรือไม่?

มีสายพันธุ์กัญชาที่มีอัตราส่วน11 .หรือไม่
สายพันธุ์ที่มีอัตราส่วน 1: 1 มีระดับ CBD และ THC ที่เทียบเท่ากัน หายากและมีความจำเพาะบางอย่าง ใช่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม