ใกล้

ตัวเหม็น

วิทยาศาสตร์

กลิ่นพิเศษของวัชพืชมาจากไหน และทำไมเทอพีนถึงไม่เพียงพอ

สกั๊งค์ สกั๊งค์ สกั๊งค์
การระบุกลุ่มใหม่ของสารประกอบกำมะถันระเหยง่ายในกัญชา คุณได้เรียนรู้ว่าเทอร์ปีนในกัญชาเป็นแหล่งของกลิ่น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ความหลากหลายของสายพันธุ์

Skunk #1 หรือกำเนิดของกัญชาสมัยใหม่

เหม็น 1 หรือการกำเนิดของกัญชาสมัยใหม่ 11
Skunk # 1 ลูกผสมแรกที่กำหนดเสียงสำหรับการปลูกกัญชาสมัยใหม่ Skunk # 1 เป็นทายาทโดยตรงของ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม