ใกล้

ความจำเสื่อม

ความหลากหลายของสายพันธุ์

สายพันธุ์ Amnesia Haze

Amnesia Haze สายพันธุ์กัญชา
All About Amnesia Haze Amnesia Haze เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ลูกผสมที่โดดเด่นของ Sativa นี้คือ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม