ใกล้

การเก็บเกี่ยว

วัฒนธรรม

ตาดีกว่าด้วยการล้างพืชของคุณก่อนการเก็บเกี่ยว

ตาดีขึ้นด้วยการล้างต้นไม้ของคุณก่อนเก็บเกี่ยว10
รับตาที่ดีขึ้นด้วยการล้างต้นกัญชาของคุณก่อนการเก็บเกี่ยวการล้างต้นกัญชาของคุณก่อนการเก็บเกี่ยว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วัฒนธรรม

เพิ่มจำนวนของ trichomes บนตา

เพิ่มจำนวนไทรโคมบนตา 6
การเก็บเกี่ยวที่ดีขึ้นในพืชกัญชาโดยการเพิ่มการผลิต Trichomes บนตา Trichomes ทำให้ตาของคุณมีพลัง ที่นี่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม