ใกล้

กล้วยกูช

ความหลากหลายของสายพันธุ์

The Banana Kush

กล้วยกูช5
Banana Kush สายพันธุ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดใน THC Banana Kush มีต้นกำเนิดจากชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเป็นสายพันธุ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม